تعهد به محیط زیست یکی از اولویت های پادرا سرم است. ما در پادرا سرم سعی بر آن داریم تا با بهینه سازی پروسه تولید و با کمک متخصصان حوزه های مختلف، آسیب به محیط زیست را به حداقل برسانیم.

EnglishIran