تعهد به محیط زیست یکی از اولویت های پادرا سرم است. در بخش تکنولوژی ما، مراحل تولید محصولات مشتق از پلاسمای هایپرایمیون به اختصار شرح داده شده است. در مراحل اولیه تولید شامل زهرگیری و تهیه زهر خشک و هم چنین تهیه آنتی ژن، از روش های نوین جهت رسیدن به بازده حداکثری استفاده می‌شود تا بتوان کم‌ترین زهر مورد نیاز را از جانوران سمی (مار و عقرب) گرفت و به تبع آن کم ترین برداشت از طبیعت و محیط زیست را داشت. در این مراحل پادرا سرم از متخصصان زهرگیری زیر نظر نمایندگان سازمان محیط زیست بهره مند است و این خود بازگوی تعهد ما به محیط زیست کشور عزیزمان ایران است.

EnglishIran