اطلاعیه: متقاضی محترم، پر کردن فرم استخدام به معنای استخدام قطعی شما در مجموعه نیست زیرا فرم های استخدامی پس از دریافت از طریق سایت شرکت پادرا سرم البرز به آدرس www.padraserum.com مورد بررسی قرار می‌گیرد و افراد منتخب دعوت به مصاحبه می‌شوند. مصاحبه شامل دو مرحله (مصاحبه عمومی و مصاحبه تخصصی) است و پس از آن فرآیند استخدام و دریافت مدارک انجام می‌شود.

فرم استخدامی شرکت پادرا سرم البرز

مرحله 1 از 6

اطلاعات شخصی:

نام و نام خانوادگی(ضروری)
نام پدر(ضروری)
MM slash DD slash YYYY
وضعیت تاهل:(ضروری)
وضعیت نظام وضیفه
EnglishIran