تست پیروژن

آزمایش های تشخیص پیروژن از زمان شروع صنعت داروسازی تزریقی، به عنوان یک ضرورت مطلق شناخته می‌شود. پیروژن ها موادی هستند که اگر در سطح بالایی وارد بدن شوند می‌توانند باعث تب ، شوک و حتی مرگ شوند. اندوتوکسین ها ترکیبات طبیعی هستند که در غشای سلولی بیرونی باکتری های گرم منفی یافت می‌شود و پس ازتخریب سلول آزاد می‌شوند. اندوتوکسین نوعی ماده تب زا (پیروژن) است. امروزه آزمایشات تشخیص اندوتوکسین روی مواد اولیه، مواد در حال فرآیند و برای محصولات دارویی و پزشکی در مرحله نهایی تولید آن ها انجام می‌شود.

تست پیروژن خرگوش یکی از روش های استاندارد آزمایش پیروژن است. این تست، که تقریباً چهار ساعت طول می‌کشد، به واسطه تزریق نمونه در رگ گوش خرگوش و پایش تغییرات دمایی بدن آن، انجام می‌گیرد.

شرکت پادرا سرم البرز خدمات بررسی پیروژنیسیتی را مطابق با الزامات PIC/S و به روش ذکر شده در آخرین نسخه European Pharmacopoeia  انجام می‌دهد.

در صورت تمایل برای درخواست انجام تست پیروژنی، می‌توانید درخواست خود را ثبت کنید.

فرم درخواست تست پیروژنی شرکت پادرا سرم البرز

    EnglishIran