مقصود اصلی ما در شرکت پادرا سرم البرز حفظ و بهبود سلامت بیماران و ارائه مستمر محصولاتی با کیفیت بالا و ایمن (با حداقل باشد. اثرات جانبی) و اثر بخش است که مطابق یا فراتر از الزامات
ما متعهد می شویم که همه فرآیندهای سازمان در انطباق با کلیه قوانین و استانداردهای قابل کاربرد داروسازی بوده و همچنین همه سوابق، مستندات و داده های ما در انطباق با قوانین کاربری مرتبط با این صنعت، مدیریت می شوند.
ما به صورت مستمر فرآیندهای مختلف خود را از لحاظ اثربخشی، انطباق با محیط در حال تغییر جهانی بازنگری می‌کنیم و به صورت سختگیرانه به اجرای سیستم مدیریت کیفیت پایبند بوده و به ایجاد بهبود مستمر در آن متعهد می باشیم.
تلاش مستمر ما برای دستیابی به رضایت مشتری با ارائه محصولاتی است که مطابق با پارامترهای مختلف کیفیت بوده و در زمان تعیین شده به مشتری تحویل داده شود. ما به تامین پایدار نیاز بازار دارویی کشور خود را متعهد می دانیم و نسبت به پیش بینی انتظارات مشتری و فراهم آوردن داده ها و اطلاعات فنی لازم و ارائه آن به مشتری در زمان نیاز در پی ارتقاء هر چه بیشتر مشتری هستیم.
در راستای انجام فعالیت های سازمان مطابق با همه مقررات و الزامات قانونی، به صورت مستمر عملیات های مختلف خود را از لحاظ کارایی و ارتباط آنها با شرایط در حال تغییر ملی و بین المللی و موارد مرتبط با دوستدار محیط زیست بازنگری می‌کنیم.
با توجه به اینکه پرسنل جزو ارزشمندترین سرمایه های سازمان می باشند، جهت ارتقاء هر چه بیشتر دانش مرتبط با فعالیت های سازمان، تلاش می کنیم با فراهم آوردن آموزش های لازم به شیوه ای منظم در تقویم آموزشی برای کارکنان خود باعث پرورش روحیه تیمی و همچنین آشنایی آنها با نوآوری ها و پیشرفت های اخیر جهانی در صنعت دارو شویم.
به همین منظور برنامه تولید و تامین نیاز دارویی کشور را همواره به روز نگهداری می‌کنیم.
این خط مشی به صورت مداوم مورد بازبینی و بررسی مجدد قرار می گیرد.
دکتر محمد رضا شهیدی
مدیر عامل

EnglishIran